Tlumacz Przysiegly

Bartosz Marczyk, NRPSI 13620, mgr, DipTrans, DPSI

Wiecej informacji na www.TlumaczPrzysiegly.co.uk

Wykonuję tłumaczenia pisemne certyfikowane (przysięgłe wg wymogów brytyjskich), a współpracujący ze mną tłumacz wykona tłumaczenie przysięgłę wg wymogów polskich. Wszystkie tłumaczenia są odpowiednio wykonane z zachowaniem szaty graficznej oryginału, podpisane i opieczętowane. Uznane sa we wszystkich instytucjach w Wielkiej Brytanii i Polsce.

Jestem w pełni wykwalifikowanym polskim tłumaczem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Tlumaczy Służb Publicznych nr 13620 od 2007 roku. Pracuje bez przerw jako tłumacz od ostatnich dziesięciu lat w sprawach prawnych, jak również w dziedzinie ubezpieczeń, zdrowia i biznesu. Regularnie uczęszczam na posterunki policji, gdzie pomagam w przesłuchaniach podejrzanych zgodnie z zasadami PACE i przy spisywaniu zeznan. Swiadczę usługi w sądach i trybunałach hrabstwa. Tłumacze i poświadczam oficjalne dokumenty, takie jak oświadczenia, raporty, umowy, świadectwa, dyplomy lub paszporty. Oferuję usługi w języku polskim

tłumaczenia ustne
tłumaczenia pisemne
korekta tekstow
transkrypcja

Jestem wykształcony na poziomie licencjata w zarządzaniu biznesem oraz magistra nauk europejskich. Po 10 latach pracy w dziedzinie sprzedaży i badań rynkowych rozpocząłem karierę zawodową tlumacza w 2004 roku. Moje kwalifikacje językowe obejmują Dyplom IOL w zakresie Tłumaczeń Pisemnych i Dyplom Tlumacza Publicznego w dziedzinie prawa.

 

Zespół tłumaczy Complete Translations Ltd

Wszyscy nasi tłumacze posiadają odpowiednie kwalifikacje, począwszy od certyfikatu w zakresie tłumaczeń ustnych na poziomie wyższym lub dyplomu magisterskiego, dyplomu lingwistów Chartered Institute of Linguists Diploma in Public Service Interpretting lub Diploma in Translation. Wielu jest członkami organizacji zawodowych, takich jak Chartered Institute of Linguists w Londynie. Starannie dobieramy lingwistow do naszych projektów w oparciu o ich odpowiednią wiedzę i doświadczenie.